Ayaklar İçe Dönük Yürüme (İçe Basarak Yürüme, Sık Düşme)

İçe dönük yürüme alt ekstremiteyi oluşturan femur (uyluk) kemiği, Tibia (Baldır) kemiği yada Ayaktaki içe rotasyon kusurundan kaynaklanabilir.

Ayaklar İçe Dönük Yürüme, hem görünüm hem de sık düşmeye neden olduğu için ailede endişe oluşturan bir durumdur.Çocuk ortopedisi polikliniklerine yapılan başvuralar arasında da en sık görülen şikayetlerdendir.

Ayaklar İçe Dönük Yürüme Neden Kaynaklanır?

İçe dönük yürüme alt ekstremiteyi oluşturan femur (uyluk) kemiği,Tibia (Baldır) kemiği yada Ayaktaki içe rotasyon kusurundan kaynaklanabilir

Artmış Femoral Anteversiyon Nedir?

Femur kemiğinin üst ucunda bulunan femur boynu ve femur başı, erişkinlerde uyumlu kalça eklemini oluşturmak için öne doğru 15 derecelik açılanma yapar. Bu öne açılanma çocukluk çağında doğum sonrasında 45 derece civarındadır. Büyüme ile birlikte kalça ekleminin önündeki güçlü Bigelow bağının basması ile açı erişkindeki 15 derecelere iner. Bu açılanma özellikle esnek olan ve bağları gevşek olan çocuklarda daha uzun zamanda normal değerlere düşme göstermektedir.

Artmış Femoral Anteversiyon Klinik Bulguları Nelerdir?

Artmış femoral anteversiyonda çocuklar yürürken ayakları içe dönüktür. Hatta bu nedenle taklıma ve düşmeler sıktır. Bu çocuklarda W posizyonunda oturma ve bağ gevşekliği ile esnek düz tabanlık ta görülebilir. Fizik muayenede en önemli bulgu yürümede diz kapaklarının da içe dönük olmasıdır. Artmış femoral anteversiyonlu çocukların yüzüstü yata posizyonda yapılan kalça rotasyon muayenelerinde iç rotasyon değerlerinin 70-90 dercelerde olduğu görülürken dış rotasyon değerlerinin 10 derece kadar olduğu görülmektedir.

Artmış Femoral Anteversiyon Durumunda Ek Tetkik Yapılmakta Mıdır?

Artmış femoral anteversiyon tanısında fizik muayene çok önemli yer tutmaktadır. Ancak eşilik eden kısalık, instabilite, ağrı, asimetrik eklem hareketleri gibi durumlarda, aksama durumunda doktorunuz, Radyografi, Tomografi, MR ve diğer ek tetkikleri isteyebilir.

Artmış Femoral Anteversiyon Durumu Nasıl Tedavi Edilir?

Artmış femoral anteversiyon durumunda eşlik eden kalça problemi yoksa, eşilk eden nörolojik hastalık yoksa başlangıç yaklaşımı takiptir. Bir çok hastada takip ile 10 yaş civarı femoral anteversiyon değerleri ve yürüme normalleşmektedir.

Bu hastalarda, ortopedik bot, ortopedik cihaz yada gece ateli kullanımına gereksinim yoktur. Yine bu çocuklarda W posizyonda oturmayı önleme yada bağdaş kurarak oturmayı teşvik etmeye lüzüm yoktur.

Hastaların 2 yılda bir rutin ortopedik takip muayenelerini ve doktor gerek duyarsa ek tetkiklerini yaptırmaları önerilmektedir. 

Baldır Kemiği İçe Dönüklüğü (İnternal Tibial Torsiyon) Nedir?

Baldır kemiğinin yapısal olarak içe dönük olması en sık nedendir. Bu hastalarda yürümede ayaklar içe dönükken diz kapakları yürümede karşıyı gösterip içe dönme göstermemektedir. Yine bu hastalar yüz üstü yattıklarında dizleri büküldüğünde ayakları içe dönüktür.


 

Baldır Kemiği İçe Dönüklüğü (İnternal Tibial Torsiyon) Durumunda Ek Tetkik İstenir Mi?

Baldır kemiği içe dönüklüğü durumunda kemikte yada diz bölgesinde de içe açılanma durumu mevcut ise mutlaka ortoröntgenografi dediğimiz uyluk,baldır ve ayağı içeren boy filmleri istenmektedir. Rotasyonla beraber  varus valgus dediğimiz deformitelerde mevcut sa tedavi farklıık göstermektedir. Bu nedenle doktorunuz muayene sonrasında gerek duyarsa ek röntgen tetkikleri isteyebilir.

Baldır Kemiği İçe Dönüklüğü (İnternal Tibial Torsiyon)  Durumunda Tedavi Nedir?

Salt badır kemiği içe dönüklüğünde takip yeterli olmaktadır. Olguların önemli kısmı zaman içinde düzelmektedir.

Ayaktan Kaynaklanan İçe Dönük Yürüme Neden Kaynaklanır?

Ayağın içe dönmesi ile olan içe dönük yürüme, metatarsus aduktus, pes ekinovarus ve z-ayak deformitelerinden kaynaklanmaktadır. Bu deformitelerde ayrıcı ve tanı muayene yanında ayak basarak ön-arka ve yan radyorafileri ile koyulabilir. Tedavileri de ayaktaki deformiteye göre farklılık göstermektedir.